toggle menu

Публічний договір

Договір про надання послуги доступу до Платформи Logistic Forklift Academy

Даний договір про надання послуги доступу до Платформи Logistic Forklift Academy (далі – «Договір») є укладеним між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ» (далі – «Logistic Forklift Academy») і, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, згодним з умовами даного договору (далі – «Користувач»).

Даний Договір є публічним і публікується в мережі Інтернет за адресою: https://certification.dp.ua/agreement.

Публікація даного Договору розглядається Logistic Forklift Academy як напрямок будь-якої організації, юридичній або фізичній особі, яка досягла 18-річного віку, публічної оферти. Публікуючи цей Договір, Logistic Forklift Academy пропонує зазначеним особам укласти з ним договір на умовах, викладених нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Платформа Logistic Forklift Academy» – це комп’ютерна програма, яка містить Контент, Об’єкти інтелектуальної власності та будь-яку іншу інформацію, реалізовану в мережі Інтернет за адресою: www.certification.dp.ua, а також сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних доменом certification.dp.ua.

1.2. «Контент» – означає вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані Logistic Forklift Academy (далі – «Контент Logistic Forklift Academy») або Партнером (далі – «Контент Партнера») і розміщення ( доступні) на Платформі Logistic Forklift Academy для використання Користувачем.

1.3. «Страница Партнера» – означає спеціально виділені сторінки на Платформі Logistic Forklift Academy, де Партнер робить доступними Користувачеві Курси і Контент Партнера.

1.4. «Партнер» – означає фізичну особу, яка використовує Платформу Logistic Forklift Academy як засіб для викладання (або від свого імені, або від імені юридичної особи (навчального закладу, установи та інше), яку він представляє), надання інформаційних послуг (і / або інших послуг) Користувачеві.

1.5. «Учетная запись» («Профиль») – це обліковий запис Платформи Logistic Forklift Academy, яку Користувач створив (зареєстрував), щоб використовувати Платформу Logistic Forklift Academy відповідно до умов, описаних в розділі 2.1. даного Договору.

1.6. «Курс» – цілісне і сформований виклад однієї або кількох тем за будь-якої тематики за допомогою Контенту. Залежно від Контенту Курс буває: Курс Logistic Forklift Academy або Курс Партнера.

1.7. «Об’єкти Інтелектуальної Власності Партнера» – означає знаки для товарів і послуг, матеріали, захищені авторським правом і суміжними правами, логотипи та комерційні найменування, що належать Партнеру або отримані ним за ліцензією.

1.8. «Реєстраційні Дані Користувача» – означає інформацію, що стосується Користувача, включаючи ім’я та прізвище, email, контактний номер телефону, а також будь-яку іншу інформацію, необхідну для надання послуги доступу до Платформи Logistic Forklift Academy.

1.9. Вебінар (Онлайн-семінар, Відеоконференція) – загальна назва заходів, які проводяться в мережі Інтернет в режимі реального часу, як-то: зустрічі, презентації, дистанційні семінари, конференції та інше. Під час вебінару Користувач і інші учасники вебінару (в тому числі, наприклад, Партнер) знаходяться близько комп’ютерів (і / або інших аналогічних мобільних пристроїв), а зв’язок між ними підтримується через Інтернет за допомогою Платформи Logistic Forklift Academy.

1.10. Послуга доступу до Платформи Logistic Forklift Academy – послуга, яка є предметом даного Договору і надається Logistic Forklift Academy за умовами цього Договору, послуга, яка споживається Користувачем в повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) сторінки відповідного Курсу на Платформі Logistic Forklift Academy.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків і / або обмежень, і прирівнюється до укладення двосторонньої письмової Договору з моменту здійснення Користувачем Акцепту.

2.2. Користувач вважається таким, що здійснив Акцепт, з моменту оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту і найбільш вигідним курсом або з моменту проставляння відповідної відмітки в процесі створення Користувачем немає облікового запису на Платформі Logistic Forklift Academy.

2.3. Даний Договір набирає чинності з моменту його укладення Користувачем (відповідно до п.2.1. Та п.2.2. Договору) і діє протягом усього терміну виконання Сторонами зобов’язань, передбачених цим Договором.

2.4. Договір може бути розірваний достроково будь-якої із Сторін у разі порушення іншою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором шляхом відправлення повідомлення по електронній пошті з позначкою в темі листа «Розірвання договору», за адресою: centr2@forklift.dp.ua (Повідомлення для Logistic Forklift Academy) і за адресою електронної пошти Користувача, зазначеної ним при реєстрації облікового запису (повідомлення для Користувача), за 15 (п’ятнадцять) днів до запланованої дати розірвання.

2.5. Logistic Forklift Academy має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором у порядку, передбаченому п.2.4. Договору, і при цьому звільняється від відшкодування Користувачеві будь-яких сум, отриманих від Користувача в якості плати за послугу доступу до Платформи Logistic Forklift Academy за даним Договором, а в разі складення Користувачеві розривом договору будь-яких збитків звільняється від їх відшкодування.

2.6. Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розрив Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від всіх послуг, які надавалися йому за умовами даного Договору.

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ Logistic Forklift Academy

3.1. Реєстрація Облікового запису

3.1.1. Для використання Платформи Logistic Forklift Academy Користувач повинен заповнити відповідну реєстраційну форму і створити Облікову запис на Платформі Logistic Forklift Academy, вказавши необхідні Реєстраційні Дані Користувача. Користувач погоджується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Платформи Logistic Forklift Academy і погоджується оновлювати свою Облікову запис для підтримки її актуальності. Користувач погоджується, що Logistic Forklift Academy може зберігати і використовувати Реєстраційні Дані Користувача під час надання Користувачеві доступу до Контенту і Курсам на Платформі Logistic Forklift Academy.

3.1.2. Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про облікового запису жодному третій особі і несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або за допомогою її, і погоджується негайно повідомляти Logistic Forklift Academy про будь-якому порушення безпеки облікового запису. Logistic Forklift Academy не несе відповідальності за будь-які збитки, що виник у зв’язку з несанкціонованим використанням облікового запису Користувача.

3.1.3. Облікові записи можуть створювати тільки особи, яким виповнилося 14 років. Облікові записи для осіб молодше 14 років можуть створюватися одним з батьків або законним опікуном. Неповнолітнім особам молодше 18 років необхідно уважно ознайомитися з даним Договором разом з одним із батьків або законним опікуном.

3.2. Види Контенту на Платформі Logistic Forklift Academy

3.2.1. Платформа Logistic Forklift Academy містить Контент Logistic Forklift Academy і Контент Партнера. Logistic Forklift Academy стежить за достовірністю і повнотою Контенту Logistic Forklift Academy і Курсів Logistic Forklift Academy.

3.2.2. Контент Партнера і Курси Партнера розміщуються у відповідному розділі Платформи Logistic Forklift Academy – зокрема, на Сторінці Партнера. Logistic Forklift Academy не редагує вміст Контенту Партнера і Курсів Партнера. За повноту і достовірність, виправлення неточностей та помилок в Контенті Партнера і Курсах Партнера всю відповідальність несе Партнер. Logistic Forklift Academy залишає за собою право попередньої модерації Контенту Партнера і Курсів Партнера, шляхом, включно, але не обмежуючись, перевірки відповідності теми (назви) Контенту Партнера і Курсів Партнера фактичного наповнення відповідного Контенту і Курсів.

3.2.3. Logistic Forklift Academy робить все можливе, щоб Контент на Платформі Logistic Forklift Academy містив тільки повні і достовірні матеріали, але помилки зустрічаються, тому просимо повідомляти про виявлення неточності і помилки на електронну адресу: centr2@forklift.dp.ua.

3.2.4. Logistic Forklift Academy бере на себе зобов’язання в найкоротші терміни розглядати зауваження по Контенту Logistic Forklift Academy і Курсам Logistic Forklift Academy, а також на підставі запиту Користувача повідомляти Партнера про виявлення неточностей і помилок в Контенті Партнера і Курсах Партнера і контролювати їх усунення.

3.2.5. Користувач погоджується, що виявлення неточностей і помилок в Контенті і Курсах на Платформі Logistic Forklift Academy не впливає на якість послуги доступу до Контенту і Курсів на Платформі Logistic Forklift Academy і не є підставою для повернення коштів за придбані Курси або зменшення їх вартості.

3.3. Надання послуги доступу до Контенту і Курсам на Платформі Logistic Forklift Academy

3.3.1. Платформа Logistic Forklift Academy містить Контент і Курси, послуга доступу до яких надається як безкоштовно, так і на підставі оплати, про що повідомлено на відповідних сторінках Платформи Logistic Forklift Academy.

3.3.2. Доступ до безкоштовного Контенту і Курсам надається після створення Користувачем немає облікового запису на Платформі Logistic Forklift Academy.

3.3.3. Доступ до платного Контенту і Курсам на Платформі Logistic Forklift Academy надається тільки після оплати послуги доступу до відповідного Контенту і Курсам за допомогою запропонованих Користувачу методів оплати під час оформлення покупки Курсу. Logistic Forklift Academy звертає увагу Користувача, що Logistic Forklift Academy не збирає і не обробляє будь-яку банківську та / або фінансову інформацію, пов’язану з купівлею Курсу Користувачем, всі розрахунки за Курси здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, які мають право надавати відповідні послуги.

3.4. Правила використання Контенту і Курсів на Платформі Logistic Forklift Academy

3.4.1. Використання Контенту і Курсів на Платформі Logistic Forklift Academy Користувачем здійснюється на наступних умовах:

  • 3.4.1.1. Користувачеві дозволяється використовувати Контент і Курси тільки для особистого некомерційного використання;
  • 3.4.1.2. Користувачеві забороняється копіювати, зберігати і записувати на диск або будь-якої іншої носій інформації Контент і Курси в мережі Інтернет;
  • 3.4.1.3. Користувач має право користуватися контентом і Курсами тільки онлайн за допомогою Платформи Logistic Forklift Academy;
  • 3.4.1.4. Користувачеві забороняється надавати доступ до Контенту і Курсам будь-яким третім особам;
  • 3.4.1.5. Користувачеві забороняється зламувати програмне забезпечення та / або іншим чином втручатися в роботу Платформи Logistic Forklift Academy, а також використовувати Платформу Logistic Forklift Academy для будь-якої незаконної діяльності.

3.3.2. Доступ до безкоштовного Контенту і Курсам надається після створення Користувачем немає облікового запису на Платформі Logistic Forklift Academy.

3.3.3. Доступ до платного Контенту і Курсам на Платформі Logistic Forklift Academy надається тільки після оплати послуги доступу до відповідного Контенту і Курсам за допомогою запропонованих Користувачу методів оплати під час оформлення покупки Курсу. Logistic Forklift Academy звертає увагу Користувача, що Logistic Forklift Academy не збирає і не обробляє будь-яку банківську та / або фінансову інформацію, пов’язану з купівлею Курсу Користувачем, всі розрахунки за Курси здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, які мають право надавати відповідні послуги.

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1. Logistic Forklift Academy надає Користувачеві невиключне, без права на субліцензію, відкличну ліцензію на Курси Logistic Forklift Academy (і / або субліцензію на Курси Партнера), яка поширюється на територію всіх країн світу, на використання Контенту і Курсів, на умовах, викладених в даному Договорі , і на термін дії Договору виключно видами (способами) використання, передбаченими технічно Платформою Logistic Forklift Academy і в рамках Платформи Logistic Forklift Academy. Сторони усвідомлюють, що використання Користувачем Контенту і Курсів на Платформі Logistic Forklift Academy може бути як безкоштовне, так і платне. Таким чином, ліцензія (субліцензія), про яку йде мова в даному пункті, теж може бути, відповідно, або безкоштовною, або платній (в розмірі вартості оплати за послуги доступу до відповідного Контенту і Курсам).

4.2. Logistic Forklift Academy і Партнер (або третя особа – правовласник) залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент і Курси, їм належать, включно з правом перешкоджати і забороняти протиправне використання Контенту і Курсів третіми особами.

4.3. Незважаючи на вищевказане, Logistic Forklift Academy і Партнер не пропонують Користувачеві ніяких прав на використання знаків для товарів і послуг, які можуть міститися в Контенті і Курсах, а також на Платформі Logistic Forklift Academy.

4.4. У разі наявності обґрунтованих підозр про порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться в Контенті і Курсах, Logistic Forklift Academy залишає за собою право припинити доступ до таких матеріалів через Платформу Logistic Forklift Academy без попереднього і подальшого повідомлення Користувача і не несе відповідальності за внесення таких змін.

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Logistic Forklift Academy не несе відповідальності за припинення доступу до Платформи Logistic Forklift Academy, яке виникло не з його вини, а також не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Користувачеві такими тимчасовими припиненнями доступу.

5.2. Час від часу Logistic Forklift Academy буде проводити технічне обслуговування Платформи Logistic Forklift Academy. Хоча Logistic Forklift Academy перебирає відповідальність повідомляти Користувача про планових та позапланових заходах технічного обслуговування, Logistic Forklift Academy буде прагнути приймати можливі заходи для попередження Користувача, але не буде нести відповідальність за будь-які збитки, що може бути завдана.

5.3. Logistic Forklift Academy не гарантує і не несе відповідальності за будь-які результати надання послуги доступу до Контенту і Курсам на Платформі Logistic Forklift Academy у вигляді результатів вступних іспитів, заліків, іспитів, передбачених шкільною програмою та програмою вищих навчальних закладів.

6. ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ

6.1. Користувач визнає, усвідомлює і погоджується з тим, що послуга доступу до Платформи Logistic Forklift Academy, яка надається Logistic Forklift Academy за даним Договором, споживається Користувачем в повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) Користувачем сторінки відповідного Курсу на Платформі Logistic Forklift Academy. З огляду на це, Користувач розуміє і погоджується, що Logistic Forklift Academy не зобов’язаний відшкодовувати (повністю або частково) Користувачеві вартість будь-якого Курсу, оскільки Logistic Forklift Academy, відповідно до даного Договору, надав, а Користувач, відповідно, вжив цю послугу в повному обсязі, відвідавши сторінку відповідного Курсу на Платформі Logistic Forklift Academy.

7. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

7.1. Даний Договір може бути змінений Logistic Forklift Academy в односторонньому порядку без попереднього і подальшого повідомлення про це Користувача. Зміни вступають в силу в день публікації даного Договору на Платформі Logistic Forklift Academy.

7.2. Чинна редакція даного Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою: https://certification.dp.ua/agreement.

7.3. Користувач розуміє і погоджується, що його згоду з умовами даного Договору або використання ним Платформи Logistic Forklift Academy після дати публікації змін до даного Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден з зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Logistic Forklift Academy в установленому цим Договором порядку.

8. ФОРС-МАЖОР

Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно викликано, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін і без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події чи причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетруси, пожежі і вибухи, при цьому нездатність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключаються Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом відповідно до чинного законодавства України.

9. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

До даного Договору і його тлумачення застосовується право України, і всі суперечки щодо даного Договору вирішуються в судах України. У всьому, що не врегульоване цим Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. За бажанням Користувача, даний Договір може бути оформлений Сторонами в письмовій формі. У разі, якщо Користувачу необхідний роздрукований і підписаний Logistic Forklift Academy зразок Договору, Користувач роздруковує і підписує зі свого боку чинної редакції Договору в двох ідентичних примірниках і відправляє обидва примірники поштою цінним листом або кур’єром або передає їх особисто за адресою Logistic Forklift Academy (при умови додаткового попереднього узгодження Сторонами дати і часу прибуття Користувача або представника Користувача). Logistic Forklift Academy зобов’язується підписати зі свого боку Договір, що повністю відповідає чинній редакції Договору, опублікованій в мережі Інтернет за адресою: https://certification.dp.ua/agreement і повернути Користувачу один його примірник поштою цінним листом (або передати особисто в руки) за адресою місцезнаходження Користувача, який останній зобов’язується письмово повідомити Logistic Forklift Academy.

10.2. Logistic Forklift Academy є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, та платником ПДВ.

10.3. Користувач визнає законною оплату послуг за даним Договором з використанням (підтвердженням) Логіна і Пароля, зазначених Користувачем при створенні облікового запису на Платформі Logistic Forklift Academy. Користувач визнає і підтверджує, що оплачені з використанням (підтвердженням) Логіна і Пароля, зазначених Користувачем при створенні облікового запису на Платформі Logistic Forklift Academy, є сплаченими особисто ним (Користувачем).

11. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ»:

49019 м. Дніпропетровськ вул., Академіка Белелюбського 36-А
Код ЄДРПОУ 33855792
ИПН 33855792
п/р UA393052990000026008050261429

АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

МФО 351005

Є платник єдиного податку 5%

тел.0800331038